Field hockey players in action at the Sultan Azlan Shah Cup tournament held in Ipoh, Malaysia between 5-13 May 2007.

2007 оны 5-р сарын 5-13-ны хооронд Малайзын Ипох хотод болсон Султан Азлан Шах цомын тэмцээнд хээрийн хоккейчид оролцож байна.

Belgrade, Serbia November 17, 2016

Сербийн Белград, 2016 оны 11-р сарын 17

France, Yvelines, a sports ground in Les Mureaux

Франц, Ивелайнс, Лес Мюрокс дахь спортын талбай

4

Ногоон спорт өвсний талбайг зохиомлоор байрлуулж байна