Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

хиймэл өвс өвсний арын арын нам дор газар

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

хиймэл зүлгэн зүлэг, нийлэг зүлгэн зүлэг тавих

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

Нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үүлэрхэг тэнгэрийн доор нуур, дал мод, ногоон модны хажууд ногоон зүлэг